Welding Positioner 250 lb

  • 250 lb
  • Гагнуурын байрлал тогтоогч
  • Гагнуурын төрөл бүрийн байрлалтай эргономик харьцах боломжыг олгодог