Kemppi Gamma XFA гагнуурын багны филтер

*Гагнуурын бууруулалтын түвшин 5, 8, 9-15
Хэмжээ: 96 х 157

1,749,000