Өндрийн бүс / Body harness

Биед эвтэйхэн бөгөөп нурууны доод хэсэг, гуяны дотор хэсэг нь үрэлтийг багасгаж, тухтай мэдрэмж өгнө.

Биед эвтэйхэн бөгөөп нурууны доод хэсэг, гуяны дотор хэсэг нь үрэлтийг багасгаж, тухтай мэдрэмж өгнө.