Хөнгөн цагааны АРГОНЫ ЭЛЕКТРОД RG45 3/32 Low Carb St

*RG45 *Low Carb St *Хэмжээ. 7,5/80см X 90см

36,190

Үлдэгдэл: 1

Үлдэгдэл: 1

Цахиур хүрэл нь зэсийг MIG TIG болон оксиацетиленээр гагнахад голчлон ашигладаг зэс дээр суурилсан дүүргэгч металл юм. Цахиур хүрэлийг энгийн эсвэл цайрдсан ган хуудсан дээр ашиглаж болно. Энэ нь зэврэлттэй талбайн гадаргууг бүрхэхэд ашиглагддаг

*RG45 *Low Carb St *Хэмжээ. 7,5/80см X 90см