Галаас хамгаалах хувцас / Hancom Suit SCA 1212N

• Гал түймэртэй тэмцэхэд өргөн хэрэглэгдэнэ

• Хүчтэй дөлөнд 90% гаруй дулааны ойлт үзүүлнэ

• Хэт ягаан туяагаар бүрсэн мөнгөлөг цацруулагч бүхий хамгаалалтын хувцас