Showing all 14 results

Aotai AMIG350PM / Хагас автомат гагнуурын аппарат

0
Үйлдэл / Process - DOUBLE PULSE MIG/PULSE MIG/LIFT TIG/MMA Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 350A Чадал / Power - 13кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 89% Жин /дангаараа/ Weight - 45 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 655 х 324 х 546 мм

Aotai MIG400M / Хагас автомат гагнуурын аппарат

16,000,000
Үйлдэл / Process - GMAW,FCAW-G,TIG,MMA GOUGING Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 400A Чадал / Power - 18.7кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 60% Жин /дангаараа/ Weight - 40 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 655 x 324 x 546 мм

Aotai AMIG500 / Хагас автомат гагнуурын аппарат

17,000,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 500A Чадал / Power - 23кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 100% Жин /дангаараа/ Weight - 50 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 655 x 324 x 546 мм

Longrun 350SLC2 / Хагас автомат гагнуурын аппарат

7,260,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 300A Чадал / Power - 14,5 кВт Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 40% Жин /дангаараа/ Weight - 26 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 290 x 480 x 440 мм

Hyundai Welding HD-600M / Хагас автомат, гаужинг /600A/

16,000,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат, Гаужинг Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 600A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 100% Жин /дангаараа/ Weight - 220 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 490 x 728 x 880 мм

ESAB Rebel EMP 320ic / ХАГАС АВТОМАТ ГАГНУУРЫН АППАРАТ

18,700,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат, цахилгаан Гүйдэл / Amper- 350А Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 85% Жин /дангаараа/ Weight - 31.4 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 686 x 292 x 495 мм

HG-200DP Хагас автомат, цахилгаан гагнуурын аппарат /200A/

4,620,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат, цахилгаан Хүчдэл / Voltage- 220В Гүйдэл / Amper- 170A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 60% Жин /дангаараа/ Weight - 14.4 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 535 x 230 x 370 мм

HG-200 Хагас автомат, цахилгаан, аргон гагнуурын аппарат /200A/

2,376,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат, цахилгаан, аргон Хүчдэл / Voltage- 220В Гүйдэл / Amper- 200A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 85% Жин /дангаараа/ Weight - 8.5 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 450 x 180 x 290 мм

HG-300 Хагас автомат, цахилгаан, аргон гагнуурын аппарат /300A/

5,280,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат, цахилгаан, аргон Хүчдэл / Voltage- 380В Гүйдэл / Amper- 300A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 85% Жин /дангаараа/ Weight - 23 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 617 x 245 x 430 мм

Kemppi X3 MIG Welder Хагас автомат гагнуурын аппарат /500А/

9,480,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат Хүчдэл / Voltage- 380В (±15 %) 50/60 Гц Гүйдэл / Amper- 500 A / 39 В Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 60% Жин /дангаараа/ Weight - 23.5 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 629 x 230 x 414 мм

Kemppi FASTMIG M 520 Хагас автомат гагнуурын аппарат /520А/

11,028,000
Үйлдэл / Process - Цахилгаан аргон Хүчдэл / Voltage- 380В (±15 %) 50/60 Гц Гүйдэл / Amper- 520А Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 84% Жин /дангаараа/ Weight - 36 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 590 x 230 x 430 мм

Kemppi MINARCMIG EVO 170 Хагас автомат гагнуурын аппарат /170А/

4,740,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат Хүчдэл / Voltage- 220В Гүйдэл / Amper- 170 A Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 84% Жин /дангаараа/ Weight - 5 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 450 × 227 × 368 мм

Kemppi Kempact RA323R / Хагас автомат гагнуурын аппаратн /320А/

14,400,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат Хүчдэл / Voltage- 380В (±15 %) 50/60 Гц Гүйдэл / Amper- 320А Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 65% Жин /дангаараа/ Weight -44 кг Овор хэмжээ / Dimensions- 623 x 579 x 1070 мм

Kemppi MASTERMIG 353 / Хагас автомат, Цахилгаан, аргон /350А/

18,000,000
Үйлдэл / Process - Хагас автомат, Аргон, цахилгаан Хүчдэл / Voltage- 380В (±15 %) 50/60 Гц Гүйдэл / Amper- 350А Ачаалал даах чадвар / Duty Cycle - 40% Жин /дангаараа/ Weight -27кг Овор хэмжээ / Dimensions- 602 x 298 x 447 мм

Хагас автомат гагнуурын аппарат, гагнуур, гагнуурчин, gagnuur, гагнуурын аппарат, Kemppi