БУЦААЛТЫН ЖУРАМ

5.1 Хэрэглэгч худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийг гар дээрээ хүлээн авснаас хойш 24 цагийн дотор техникийн үзүүлэлтийг сайжруулан солих боломжтой.

Энэхүү солих нөхцөл дараах шаардлагыг хангасан байна.

         *Сав баглаа боодлыг гэмтээгээгүй дараагийн худалдан авалтанд борлуулахад асуудалгүй байх

         *Сэв, зураас болон гэмтэл эвдрэлгүй байх

         *Тэжээлд залгаж ажлуулдаг бараа бүтээгдэхүүн тэжээлийн асуудалгүй байх

         *Шинэлэг байдлаа алдаагүй байх

5.2 Хүргэж өгсөн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн, тээвэрлэлтийн, хадгалалтын гэмтэлтэй тохиолдолд шинэ эсвэл ижил бараагаар үнэ төлбөргүй сольж өгөх бөгөөд хүргэлтийн төлбөрийг байгууллага бүрэн хариуцна.

5.3 Худалдан авагчийн буруугаас шалтгаалан буцаах тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 5-15% суутгал авах бөгөөд худалдан авагч албан хүсэлт бичгээр илгээсний дараа ажлын 15 хоногт багтаан албан хүсэлт дээр бичсэн баталгаат банкны дансруу буцаалтын төлбөрийг шилжүүлнэ.

5.4 Буцаалтын үнийн дүнгээс гүйлгээний нэмэлт шимтгэл /банкны шимтгэл хураамж (qpay, socialpay г.м), 1% – ийг хасч шилжүүлнэ.

5.5 НӨАТ – ийн баримт бүртгэдсэн тохиолдолд НӨАТ – ийн 2% – ийн шимтгэлийг хасч шилжүүлнэ.

Зургаа. Баталгаат хугацаа

6.1 www.www.minespec.mn цахим худалдааны сайтаар борлуулагдаж байгаа цахилгааны тэжээлд залган хэрэглэдэг бараа бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн 6 сарын баталгаат хугцаа олгоно.

6.2 6.1 -т зааснаас бусад төрлийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийн шаардлага, бараа бүтээгдэхүүний онцлог, нөхцлөөс хамааран харилцан адилгүй баталгаат хугацаатай байж болно.

6.3 Хэрэглэгчийн буруутай үйлдлээс үүдсэн механик гэмтэл буюу үйлдвэрийн бус гэмтэлд Майнспек ХХК ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй

6.4 Хэрэглэгчид өгсөн зарлагийн баримт нь баталгаат хугацааны хуудас гэж явна. Хэрэглэгч баталгаат хугацааны заавар мэдээлэлтэй танилцсан байх шаардлагатай.

Майнспек ХХК нь бараа бүтээгдэхүүний баталгаат засварын хугацаанд илэрсэн эвдрэл, гэмтэл нь үйлдвэрийн доголдлоос шалтгаалсан доглдлолыг хэвийн ажиллагаанд оруулан үнэ төлбөргүй засварлах буюу засварлах боломжгүй бол ижил төстэй бараагаар сольж өгнө