Үйлчилгээ

Сервис, Үйлчилгээ


Майнспек ХХК нь Харилцагчиддаа олон төрлийн техникийн шийдэл, сервис үйлчилгээг санал болгодог. Үүнд:

- Харилцагчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн техникийн шийдэл,

- Гагнуурын хэрэгсэл, туслах материалын сонголтод тусалж үнэгүй зөвлөлгөөгөөр хангах үйлчилгээ,

- Туршилтын мэдээ тайлан, чанарын гэрчилгээ, МSDS зэрэг техникийн баримт бичиг бүрдүүлэлт

- “Хаалганаас хаалганд” хүргэх тээврийн үйлчилгээг ложистикийн хамгийн зохистой шийдлээр шийдэж барааг цаг хугацаанд нь хүргэж өгөх (УБ хот дотор),

- Бараа бүтээгдэхүүнийг ажлын талбайд шууд хүргэх ( хотоос гадна Харилцагчийн зардлаар),

- Өөрийн брендийн тоног төхөөрөмжийн угсралтыг өөрийн зардлаар гүйцэтгэж болон тоног төхөөрөмжийн болон операторын сургалтыг явуулах,

- Баталгаат засвар үйлчилгээ,

- Тоног төхөөрөмжийн ажлын талбайн үзлэг (Харилцагчийн хүсэлтээр),

- Баталгаат хугацаа дууссаны дараахь техникийн засвар үйлчилгээ (Харилцагчийн зардлаар)

- Сэлбэг хэрэгслийн нөөцлөлт, шуурхай нийлүүлэлт

Майнспек ХХК нь Харилцагчийн хүсэлтийг хүлээн авсан цаг мөчөөс бараа бүтээгдхүүн, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх хүртэл, цаашлаад тэдгээрийн ашиглалтын үеийн бүхий л сервис үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэхийг эрмэлзэн ажилладаг. Манай Борлуулалтын алба, Аюулгүй ажиллагаа болон Гагнуурын мэргэжилтнүүд танд бүх төрлийн сервис үйлчилгээг танд хамгийн ашигтай нөхцөлөөр санал болгоход бэлэн байх болно.