Зорилго

Алсын хараа


Бид Монгол улсынхаа уул уурхайн салбарын багаж-тоног төхөөрөмж, аюулгүй ажиллагаа, гагнуурын бүтээгдэхүүний шилдэг ханган нийлүүлэгч, шилдэг үйлчилгээ үзүүлэгч байж, салбартаа хамгийн томд тооцогдохуйц агуулахын нөөцийг бүрдүүлнэ.


Эрхэм зорилго


Бидний алсын хараа бидний эрхэм зорилгоор хэрэгжидэг:

Чанарын баталгаатай бараа бүтээгдэхүүнийг цаг хугацаанд нь нийлүүлж Харилцагчиддаа сэтгэл ханамж төрүүлэх

Засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэж Харилцагчдийнхаа хүсэл шаардлагад нийцүүлэх

Хүргэлтийг төгөлдөржүүлж агуулахын нөөцөө тогтмол нэмэгдүүлэн, Харилцагчдийнхаа хүлээлтийг давж гарах

Зөвхөн олон улсын чанарын стандарт хангасан бараа бүтээгдхүүнийг зөвхөн ИСО гэрчилгээтэй, ХАА-ны шаардлага хангасан Ханган нийлүүлэгчдээс худалдан авах

Засгийн газар болон Орон нутгийн бодлого, хууль журамд нийцүүлэн ажиллах

Байгаль орчин, Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагааны аливаа асуудлуудыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж ажиллах


Бидний үнэт зүйлс


Байгууллагын үнэт зүйл:

Харилцан хүндэтгэл, үнэнч шударга, нээлттэй ил тод байдал, хувь хүний чадвар, үнэ цэнийн үнэлэмж

Ажилтнууд компанидаа өөрийн хувь нэмрээ оруулах, өсөж хөгжих боломж бололцоогоор хангах

Харилцагчиддаа шинэлэг санаа, шинэлэг бараа бүтээгдхүүнийг байнга санал болгох – тэдэнд нэмүү өртөг бий болгох арга замуудыг тасралтгүй эрэлхийлэх

Төгс төгөлдөрийн тэмүүлэл – Аливаа ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд, чанарын онцсайн үзүүлэлттэйгээр хийж гүйцэтгэхийг цаг ямагт эрмэлзэх


Засаглал (Зарчим)


Бид дараахь удирдамж, стандартуудыг өөрсдийн үйл ажиллагаандаа удиртгал болгон ажилладаг: Үүнд:

Ёс зүйн дүрэм – Бүх ажилтны дагаж мөрдөх компанийн ёс зүйн дүрэм

Авлигын эсрэг удирдамж – Авлига, хээл хахуулийн аливаа хэлбэрээс ангид байх бизнесийн ёс зүйг үйл ажиллагаандаа төлөвшүүлэх

Бизнесийн түншийн ёс зүйн стандарт – Бид бизнесийн түншүүдээсээ компанийн ёс зүйн стандартыг сахин ажиллахыг уриалдаг

Өрсөлдөөний хуульд нийцэн ажиллах – Бид өөрсдийн бизнесээ өрсөлдөөний зарчмаар өрсөлдүүлэн хөгжүүлэх зорилготой ажилладаг

Бизнесийн ёс зүйн удирдамж – Багийн бүх гишүүд бизнесийн ёс зүйтэй ажиллах ёс зүйн удирдамжийг удиртгал болгон ажилладаг

Бусад Хүний нөөц, Худалдан авалт, ХАА-ны удирдамж болон холбогдох дүрэм журмуудыг дагаж мөрдөнө.